solids handling & processing
corrosiepreventie, materialen
cursusoverzicht & data
Nederland
cursusoverzicht & data
België
inschrijven
cursussen
programme des cours
en Francais
in-company trainingen, referenties
technische cases,
instructievideo’s en meer
aan/afmelden
nieuwsbrief
contact /Privacy
annulerings-
voorwaarden


ANNULERING

Annuleringsvoorwaarden Open cursus en seminar: Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Indien de annulering plaatsvindt tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 75 EURO per persoon per cursusdag annuleringskosten in rekening gebracht. Indien u binnen 2 weken voor de datum van de cursus annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling het cursusmateriaal toegezonden. Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken. Bij annulering binnen 2 weken en bij verhindering door onvoorziene omstandigheden, is het mogelijk de cursus bij een eerstvolgende gelegenheid in te halen tot maximaal 1 jaar na dato van de cursus waarvoor is ingeschreven. Dit tegen betaling van de cursuskosten vermeerderd met de arrangementskosten ad 75 euro per dag dat de cursus zal worden bijgewoond. Restitutie vindt bij annulering binnen een periode van 2 weken voorafgaand aan de cursus niet plaats. Ook niet als de organisatie besluit door onvoldoende belangstelling een volgende cursus niet door te laten gaan.

Annulering en leveringsvoorwaarden In Company cursus. Bij opdracht worden alle voorbereidende werkzaamheden en het cursusmateriaal in rekening gebracht en bij eventuele annulering niet gerestitueerd. Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Indien de annulering plaatsvindt tussen 8 weken en 4 weken voorafgaand aan de afgesproken cursusdatum, wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor de afgesproken cursusdatum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien de cursus wordt verplaatst naar een andere datum tot maximaal 6 maanden na de afgesproken cursusdatum blijven de oorspronkelijke afspraken van kracht. Bij verplaatsing met meer dan 6 maanden wordt er conform de annuleringsvoorwaarden gehandeld. De in rekening gebrachte werkzaamheden en materiaalkosten behouden bij verplaatsing tot maximaal 12 maanden na de afgesproken cursusdatum hun geldigheid. Daarna vervallen de aanspraken daarop. Cursusmateriaal wordt niet zonder cursus ter beschikking gesteld.