Technotrans - cursusoverzicht België
process & maintenance
solids handling & processing
communicatie, proces- en arbeidsveiligheid
corrosiepreventie, materialen
cursusoverzicht & data
Nederland
cursusoverzicht & data
België
inschrijven
cursussen
programme des cours
en Francais
Onderzoek en advies
technische cases.
aan/afmelden
nieuwsbrief
contact /
meer informatie
annulerings-
voorwaarden


OVERZICHT CURSUSSEN EN SEMINARS NEDERLAND EN BELGIE

Klik op de cursus van uw keuze voor het programma in pdf. (download Adobe Reader)
Voor de ingeplande cursusdata en/of inschrijven keert u terug naar deze pagina.

Toelichting

Hieronder treft u een overzicht van onze cursussen en seminaries per categorie. Door op de titel te klikken kunt u het programma inzien. De cursussen worden op verschillende locaties in Nederland en Belgie georganiseerd en degewenst in-company. De genoemde prijzen gelden voor cursussen met open inschrijving en zijn per persoon, exclusief BTW en inclusief lunch, koffie, thee en schriftelijk naslagwerk. Door op stuur mij informatie te klikken kunt u uw belangstelling kenbaar maken en/of een cursusdatum + locatie opvragen. Aan een in-company training kan eventueel ook een technische probleemoplossing of een onafhankelijk advies worden gekoppeld. Uw eigen werkpraktijk staat daarbij centraal.

Mocht een cursus met het onderwerp van uw keuze niet in deze lijst voorkomen neemt u dan contact met ons op voor de (bedrijfs)interne mogelijkheden.

proces en equipment Locatie en data Prijs

Warmtewisselaars in de industrie | Tweedaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 1175,-
Centrifugaalpompen | halfdaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 375,-
Verdringerpompen en doseerpompen | halfdaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 375,-
Trouble shooting en onderhoud bij pompen | halfdaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 375,-
Mechanische afdichtingen| halfdaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 375,-
Pomptechniek | Tweedaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 1175,-
Pompen in de voedingsmiddelen industrie |Eendaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Compressoren en turbines | eendaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 675,-
Rotating Equipment in de (Petro)Chemie | tweedaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 1195,-
Stoom-en condensaattechniek | Tweedaagse prakt. gerel.cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 1175,-
Afsluiters en appendages | eendaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 675,-
OVERIGE THEMA'S OP AANVRAAG:
Multidisciplinair Maintenance Technician Basischemie |
(5-delige modulaire cursusreeks, volledige opleiding of per module)
stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties op aan-vraag
Hygienisch ontwerpen, (ver)bouwen, onderhoud en renovatie |
Twee - driedaagse cursus (modulair)
stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties op aan-vraag
Inleiding in de filtratietechnieken | Tweedaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties op aan-vraag
Mechanical seals | Tweedaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties op aan-vraag
Wrijving, slijtage, falen van machinecomponenten|Tweedaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties op aan-vraag
Hydrauliek | Twee- Vierdaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties op aan-vraag
Filtratietechnieken voor proceswater | Eendaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties op aan-vraag
Systematische storinganalyse: analyseren en oplossen van verstoringen in (werk)processen en communicatie | Eendaagse training stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties op aan-vraag
Corrosiepreventie, materialen, coatings: industrie, offshore Locatie en data Prijs
CORROSIE BEGRIJPEN EN BEHEERSEN| 8-delig modulaire cursusreeks Praktijkgerichte cursusreeks op basis van losse eendaagse modulen. In zijn geheel te volgen of op basis van de eigen werkpraktijk zelf samen te stellen. Bij 3 of meer modulen: 15% korting op elke volgende module van één dag. download brochure. stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties v.a.695,-
Module 1. Corrosie: ontstaan en corrosietypes | één dag 23 april 2015: Antwerpen/Breda
stuur mij informatie
695,-
Module 2. Corrosiepreventie | één dag 30 april 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
695,-
Module 3. Materiaalselectie metalen, ontwerp en constructie| één dag 19 mei 2015: Antwerpen/Breda
stuur mij informatie
695,-
Module 4. Materiaalselectie kunststof, toepassing, constructie | één dag stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Module 5. Corrosie in warmtewisselaars + waterbehandeling | één dag stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Module 6. Corrosiepreventie: Verf en Coatings| één dag stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Module 7. Corrosiedetectie en monitoring | één dag stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Module 8. Corrosiepreventie: metaal oppervlakte behandelingen | één dag stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Microbieel beinvloede corrosie (MIC)| Eendaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Corrosie en corrosiepreventie | Tweedaagse basiscursus 23 + 30 april 2015: Antwerpen / Breda
stuur mij informatie
1195,-
Toegepaste Metaalkunde | Tweedaagse cursus 21 april + 19 mei 2015 Antwerpen / Breda:
stuur mij informatie
1195,-
Corrosiepreventie, materialen: marine, offshore, olie & gas Locatie en data Prijs

Corrosion & assett integrity in marine, offshore oil & gas environment| 3-delig modulaire cursusreeks speciaal samengesteld voor de marine en olie- en gas praktijk. Voertaal Nederlands, tenzij anders gewenst. Het cursusmateriaal is in de Engelse taal gesteld. De cursusreeks (of delen daarvan) kan ook in-company in zowel de Nederlandse als Engelse taal worden verzorgd.

stuur mij informatie  
Module 9. Basis theorie: Metallurgie, materialen & corrosie | één dag 13 mei 2015: Antwerpen/Bergen op Zoom
stuur mij informatie
765,-
Module 10. Corrosie management Marine & Offshore| één dag 20 mei 2015: Antwerpen/Bergen op Zoom
stuur mij informatie
765,-
Module 11. Corrosie management Olie & gas processen| één dag 27 mei 2015: Antwerpen/Bergen op Zoom
stuur mij informatie
765,-
Corrosiepreventie met verf/ coatings Locatie en data Prijs

De kwaliteit en duurzaamheid van een conserveringssysteem wordt beinvloed door vele factoren. Eén van deze factoren is de professionaliteit van het conserverings-bedrijf, aangezien verf slechts een halfproduct is. Gebrek aan kennis bij de verant-woordelijke partijen kan leiden tot een totaal falen van een duur conserverings-systeem en alsnog tot degradatie van materialen en uitval van processen. Corrosiepreventie met coatings is een 3-delig modulaire cursusreeks die qua niveau steeds een stapje hoger gaat.:

stuur mij informatie  
Module 12. Basistheorie schilderen/coatings |één dag stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Module 13. Basistheorie verdieping| één dag stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Module 14. Applicatie en advies| één dag stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Pneumatisch Transport-dag| Seminar 11 juni 2015: Zandvliet (B)
stuur mij informatie
395,-
1. Poedertechnologie: van grondstof tot eindproduct Locaties in Nederland en Belgie 2015 Prijs

Deze 8-delige modulaire cursusreeks voorziet feitelijk in een complete opleiding op het gebied van poedertechnologie. Hierbij staan alle kritische onderdelen in het proces centraal staan en wordt aan de hand van cases geleerd hoe de betrouwbaarheid en productiviteit van de installatie en kwaliteit van het eindproduct kunnen worden verbeterd. In zijn geheel te volgen of op basis van losse modulen en de eigen werkpraktijk zelf samen te stellen. Download brochure.

Gehele opleiding 8 modulen

stuur mij informatie

v.a. 695,- per module
Module 1. Stortgoedgedrag/vullen en legen van silo's | Eendaagse module 12 mei 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
695,-
Module 2. Pneumatisch transport |Tweedaagse module 23 +30 september 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
1.175,-
Module 3. Mechanische transportsystemen|Eendaagse module 19 mei 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
695,-
Module 4. Verkleining tot poeders|Eendaagse module
26 mei 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
695,-
Module 5. Drogen van vaste stoffen | Halfdaagse module 27 mei 2015: Antwerpen/ Bredastuur mij informatie 395,-
Module 6. Mengen - compacteren - tabletteren | Eendaagse module 6 oktober 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
695,-
Module 7. Granulatie |Eendaagse module 8 oktober 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
695,-
Module 8. Verpakken en palletiseren| Eendaagse module 20 oktober 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
695,-
2. Solidshandling: transport, opslag, processing, onderhoud Locaties in Nederland en Belgie 2015 Prijs

De hieronder genoemde cursussen kunnen tevens in company worden verzorgd, afgestemd op een specifieke werkpraktijk.

Een globaal overzicht van het solids handling programma vindt hier: Download programma.

Ontstoffingstechnieken | Tweedaagse cursus 6 + 8 oktober 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
1175,-
Bandtransporteurs, componenten, typen, berekeningen| Eendaagse cursus met excursie 20 oktober 2015: Antwerpen/ Bredastuur mij informatie 695,-
Mengen van vaste stoffen |Eendaagse cursus 22 oktober 2015: Antwerpen/ Bredastuur mij informatie 695,-
Malen en en zeven van vaste stoffen| Eendaagse cursus 27 oktober 2015: Antwerpen/ Bredastuur mij informatie 695,-
Solidshandling voor maintenance engineers | maatwerk cursusprogramma

in company cursusprogramma, modulair afgestemd op de eigen werkpraktijk stuur mij informatie

op aanvraag
Communicatie, Proces- en arbeidsveiligheid Locatie en data Prijs
Ontstoffingstechnieken | Tweedaagse cursus 6 + 8 oktober 2015: Antwerpen/ Breda
stuur mij informatie
1195,-
CE Markering / Machineveiligheid | Tweedaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 1195,-
HAZOP Study | Eendaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
LOPA Basiscursus - Layers Of Protection Analysis | Eendaagse cursus 13 mei 2015: Antwerpen/Breda. Voor info over in- company trainingen klik op:
stuur mij informatie
695,-
LOPA LEADER - Layers Of Protection Analysis | Driedaagse cursus 13, 20 en 27 mei 2015: Antwerpen/Breda. Voor info over in- company trainingen klik op:
stuur mij informatie
1.695,
OVERIGE THEMA'S OP AANVRAAG:
Elektrische veiligheid en ATEX |
Een of tweedaagse praktijktraining met practicum
stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties op aan-vraag
Communicatieve vaardigheden | Eendaagse workshop stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
NEN drukontlastingssystemen voor stofexplosies: EN 14491 |
Eendaagse workshop
stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
ATEX Risico analyse en onderhoud | Eendaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
(Gedrag)observatie + aanspreken op gedrag | half-eendaagse training stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Systematische storinganalyse: analyseren en oplossen van verstoringen in (werk)processen en communicatie | Eendaagse training stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Taak Risico Analyse, Fine & Kinney | Eendaagse cursus stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Leiding geven aan het veiligheidverbeterproces | Eendaagse training stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Project management en kostenbeheersing Locatie en data Prijs
Module 1: projectmatig werken/ faseren | Eendaagse workshop stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Module 2: Planning en projectbeheersing | Eendaagse workshop stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Module 3: Kostenschatting | Eendaagse workshop stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-
Module 4:Detailbegroten | Tweedaagse workshop stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 1165,-
Module 5: Effectief communiceren | Eendaagse workshop stuur mij vrijblijvend informatie over cursusdata en locaties 695,-