equipment & maintenance
solids handling
communicatie, proces- en arbeidsveiligheid
corrosiepreventie, materialen
cursusoverzichtNL/BE
onderzoek en advies
technische oplossingen
programme des cours
en Francais
inschrijven cursus, seminar
technische cases,
instructievideo’s en meer
aan/afmelden
nieuwsbrief
contact / Privacy
annulerings-
voorwaarden


CONTACT EN PRIVACYBELEID
Adresgegevens

Technotrans, Institute for Technology Transfer BV
Jan Ligthartstraat 1 3135 HM Vlaardingen
Tel.: +31 (0)10 - 234 10 82

E-mail: info@technotrans.nl
K.v.K. 24272966 Rotterdam

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur.

PRIVACYBELEID

Overeenkomst voor het gebruik van de website van Technotrans, Institute for Technology Transfer BV

Soms hebben wij bepaalde gegevens van u nodig, zoals uw naam en adres. Wij laten u dit weten voordat wij dergelijke gegevens over u verzamelen.

Wanneer u op onze website voorzieningen gebruikt waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden betreffende het gebruik van die gegevens. Deze voorwaarden worden van kracht op de datum waarop u de website voor het eerst gebruikt.

Behalve info-aanvraag formulieren en inschrijfformulieren, kunnen alle delen van de website veilig worden gebruikt zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, of dat gegevens over u worden verzameld.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan verzoeken wij u om geen voorzieningen te gebruiken waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben.

Reden voor de overeenkomst
Technotrans, Institute for Technology Transfer BV kan uw persoonlijke gegevens opslaan in een bestand op basis van de door u getoonde interesse. Dit met de bedoeling u op de hoogte te houden van cursussen, seminars en andere vakgerelateerde informatie.

Diverse wetten verplichten ons u te vragen hiermee akkoord te gaan. Bent u daarmee niet akkoord, dan kunnen wij geen verzoeken afhandelen waarvoor wij uw gegevens nodig hebben.

Gaat u WEL akkoord en MOGEN wij uw gegevens gebruiken om uw verzoek af te handelen (en/of dat Technotrans uw gegevens ook voor andere doelen kan gebruiken), dan kunt u alle voorzieningen op deze website gebruiken.

U kunt Technotrans online bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder enige informatie over uzelf te onthullen en u kunt de meeste delen van de website van Technotrans dan gewoon gebruiken. U kunt niet inschrijven of informatie over een cursus aanvragen zonder daarvoor te registreren en uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Uw rechten


• 

U hebt het recht te weten welke gegevens wij over u bewaren en deze zo nodig corrigeren.

 • 

U hebt tevens het recht om ons te vragen uw gegevens niet te gebruiken.

 • 

Ook kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt om verder contact met u op te nemen.

 • 

Deze website biedt u de mogelijkheid in- en uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven

Krachtens bepaalde wetten, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheidskwesties of financiële voorschriften (bv. bij contact met financiële diensten), is het in sommige landen echter niet mogelijk om alle of enkele van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen. Wetgeving kan ons tevens verplichten om deze gegevens een bepaalde tijd lang te bewaren.

 

• 

 

Gegevens worden in een veilige omgeving opgeslagen, beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen; het publiek heeft geen toegang tot deze gegevens.

 • 

Desondanks dient u altijd alert te zijn wanneer u op een website gegevens over uzelf invult.
  

Meer over ‘gegevens’
Wij kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen door u daar rechtstreeks om te vragen (bijvoorbeeld een inschrijfformulier) en
Wij kunnen onpersoonlijke gegevens over u verzamelen door uw gebruik van de website en de gekozen opties te volgen.

Het verzamelen van beide soorten gegevens stelt ons in staat om: 


  • 

De website gebruiksvriendelijker te maken.

 • 

U sneller informatie te verstrekken.

 • 

De inhoud relevanter voor u te maken.

 • 

De website en de functies daarvan te verbeteren.

 • 

Met u te corresponderen en/of u op de hoogte te houden met door u gewenste informatie

 • 

U op de hoogte te houden van nieuwe cursussen, seminars, cursusdata en dienstverlening op uw vakgebied. Dit stopt onmiddellijk wanneer u ons te kennen hebt gegeven hier bezwaar tegen te hebben. Dit kan telefonisch op 010-2341082 of per email: info@technotrans.nl
               

Opmerking: onpersoonlijke gegevens identificeren niet wie u bent, maar kunnen nuttig zijn voor marketingdoeleinden en om de algehele dienstverlening te verbeteren.
Opmerking: Technotrans verkoopt of distribueert persoonsgegevens niet aan derden.

 JURIDISCH
(1) Auteursrecht
Alle rechten op deze website worden voorbehouden, inclusief auteursrechten en databankrechten, die het eigendom zijn van of gelicentieerd zijn aan Technotrans, of die Technotrans anderszins gebruikt zoals onder de van toepassing zijnde wetten of door de oorspronkelijke houder van de auteursrechten is toegestaan. Derhalve:


 • 

Is het u niet toegestaan om tekst, afbeeldingen, grafisch werk, logo’s, knoppen, pictogrammen, foto’s en hun selectie en/of opstelling, evenals onderliggende broncode en software, voor commerciële of openbare doeleinden te kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, opnieuw uit te geven, uit te zenden of over te dragen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Technotrans of de houder van de auteursrechten.

 (2) Handelsmerken
Alle namen, afbeeldingen en logo’s die de producten van Technotrans identificeren, zijn eigendom van Technotrans, Institute for Technology Transfer BV

(3) Prijzen en producten
Technotrans behoudt zich het recht voor om de specificaties en prijzen van cursussen en eventuele poducten op deze website te allen tijde te wijzigen.


 • 

We stellen echter alles in het werk om te verzekeren dat de informatie, details en omschrijvingen op de website bij de laatste update correct zijn.

 • 

Niettemin raden wij u aan Technotrans om de prijzen te vragen indien er meerdere personen worden ingeschreven voor dezelfde cursus op dezelfde datum en locatie.

(4) Geen garantie


 • 

Wij geven geen enkele garantie en doen geen enkele toezegging wat betreft de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie op de website.

 • 

Wij kunnen evenmin garanderen dat het gebruik van deze website storingsvrij of vrij van fouten zal zijn, of dat de website en zijn servers vrij zijn van computervirussen of programmafouten.
 

(5) Geen verliezen

Technotrans kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, jegens wie dan ook, voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van informatie in of weergeven op onze website.


 • 

Dit omvat zonder enige beperking indirecte of gevolgschade en alle schade voortvloeiend uit dergelijk gebruik.

 • 

Dit omvat tevens verlies van gegevens of winstderving, zij het in daad of contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Ondanks andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze website.

(6) Externe links
Technotrans doet geen toezeggingen, geeft geen garanties of bevestigingen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor externe websites waarnaar via een link op deze website toegang wordt geboden of via welke u op deze website bent terechtgekomen.


 • 

Technotrans heeft geen controle over externe sites die u bezoekt door te klikken op een link op deze site; u bezoekt dergelijke websites geheel voor eigen risico.
 

(7) Software
De software downloads op deze website zijn in ieder productiestadium zorgvuldig gescand en getest, maar − net als met alle nieuwe software − raden wij u toch aan om een viruscontrole uit te voeren alvorens deze te gebruiken. 
Wij raden u tevens aan een actuele reservekopie van uw harde schijf te maken alvorens deze software te gebruiken. Technotrans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storing, beschadiging en/of verlies van gegevens op uw data- of computersysteem, opgetreden tijdens het gebruik van de software.
Raadpleeg uw netwerkbeheerder alvorens software op een netwerkcomputer te installeren.

(8) Jurisdictie
Deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van Technotrans zijn exclusief onderworpen aan de Nederlandse Wetgeving.


 • 

Wanneer enige Voorwaarde van deze overeenkomst onrechtmatig, ongeldig of anderszins niet in rechte afdwingbaar wordt verklaard op grond van het recht in een staat of land waarin deze Voorwaarden van kracht behoren te zijn, dan wordt een dergelijke Voorwaarde beschouwd als zijnde verwijderd uit deze overeenkomst.

 • 

Alle overige Gebruiksvoorwaarden en Bepalingen blijven dan echter volledig van kracht, bindend en in rechte afdwingbaar.

 • 

Technotrans behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door dergelijke wijzigingen online te publiceren.

 Over cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een stukje informatie dat een website in een relevante map van de browser op de harde schijf van uw computer plaatst, zodat de website bij uw volgende bezoek weet wie u bent. Cookies kunnen een website helpen zijn content sneller op uw persoonlijke interesses af te stemmen. De meeste grote websites gebruiken cookies.


 • 

Technotrans maakt geen gebruik van cookies

Web Beacons
Op sommige pagina’s van onze website kunnen elektronische afbeeldingen staan, web beacons geheten, die ons in staat stellen te tellen hoeveel gebruikers deze pagina’s hebben bezocht.

Web beacons verzamelen uitsluitend de volgende informatie: datum en tijd waarop een pagina wordt bekeken en een omschrijving van de pagina waarop de web beacon is geplaatst.

Copyright © 2018 Technotrans, Institute for Technology Transfer BV.